HomeEducation NewsList of Primary headteachers transferred by TSC December 2018

List of Primary headteachers transferred by TSC December 2018

Here is a list of primary headteachers who were delocalised recently by TSC NAROK COUNTY:

 1. Leparakuo; from Naitupaki Primary to Kisii County
 2. Kasiale Olopirikany-; From Enturoto primary to Kisii County
 3. Bernard Kirui- From Ilkerin Primary to Kisii County
 4. John Chelule- from Olmekenyu Primary to Kisii county
 5. Joshua K. Sadera- Nesonkoyo Primary to Kisii county
 6. Richard K. Towett- From Olchorro primary to Kisii County
 7. Victor Rotich- from keloget Primary to kisii county
 8. Benjamin Koiseken- From Ilkeek-AARE primary to Kisii County
 9. Samwel Kiprop Kirui- From Naisudori primary to Kisii county
 10. Paul kiplagat- Esongoroi to Kisii
 11. Moses L. Kamakei- Nakurto- Lukuny to Kisii
 12. David Mantirra- Nkimpa to Kisii
 13. Samwel Lemayian Kolee- Morijo to Kisii
 14. Ngetich N. James- Oldanyati to kisii county
 15. Edward K. Kiminta- Olturoto to Kisii
 16. Harrison Ketere- Sakutiek to Kisii
 17. Stephen Ole Meja- Ntuka to kisii
 18. Ezekiel Maritim- Olooruasi to Kisii
 19. Ntaloi L. Punyua- Ereto to Kisii
 20. James Nampaso- kanunka to Kisii
 21. Simon M. Sosio- Olosheiki to Kisii
 22. Nanyelo Joseph- Olalui to Kisii
 23. Leakey Meissy- Olmelil to kisii
 24. Napikue Vincent- Pulunga to Kisii
 25. Njenga Nancy- Erusiai to Kisii
 26. Elijah W. Gironi- Olesunua to Kisii
 27. Ernest Lemein- Olashapani to Kisii
 28. Richard K. Lepore- Shapatarakwa to Kisii
 29. Elisha Onyango- Kinyibol to Kisii
 30. Joash Omwenga- Rekero to Kisii
 31. Daniel Kuyo- Endoinyo Narasha to Kisii
 32. Ben K. Chemiryot- Motony to Kisii
 33. Kilesi Duncan- Kisiriri to Kisii
 34. Peter Cheruiyot- Sogoo to Kisii
 35. Peter Kesier- Elangat Enterit to Kisii
 36. Wilson Ratia- Hosanna Enelerai to Kisii
 37. Evans K. OPande- Eroko to Kisii
 38. Korir Kipngetich- Olpopongi to Kisii
 39. Ernest Tobiko- Nturumeti to Kisii
 40. Karuma Saitoti- enosaiyia to Kisii
 41. Joseph Kirui- Tengecha to Kisii
 42. Anthony Maloi- Oltepesi to kisii
 43. Teeka Peter- Enariboo to Kisii
 44. Siameto Loishorua- Mpiro to Kisii
 45. Peter M. Kamunya- Ole Koonyo to Kisii
 46. Elisha Agalo- Ildolisho to Kisii
 47. Daniel Kipsanga- Kilgoris Township to Kisii
 48. Masiane Kilalta- Olesharo to Kisii
 49. David kelmen- Oldany to Kisii
 50. Anthony Ngeno- Olgos to Kisii
 51. Esther Leteipa- Entiapirri to Kisii
 52. Hamisi M. Paul- Ildungisho to Kisii
 53. John Rotich- Mogor to Kisii
 54. Kiprotich N. Bett- Ilubi to Nakuru
 55. Cheruiyot Bii Paul- Koibeyot to Nakuru
 56. Okanda wycliffe- Njipiship to Nakuru
 57. Kennedy Kaunda Ochoki- Munyaas to Nakuru
 58. Fredrick M. Sapit- Ololongoi to Nakuru
 59. Solomon Ololoju- Nkopon to Nakuru
 60. Saruni Ngossor- Nkiroteti to Nakuru
 61. Joel kiplangat Keter- Chemurin to Nakuru
 62. Moses Naikuni- Oloosidan to Nakuru
 63. Sikoe Kudate- Ntemel to Nakuru
 64. Joseph Kilel- Kilindani to Nakuru
 65. Francis Kipukel- Olomayiana to Nakuru

Keep visiting this site to get exclusive list

Popular Posts