Home Education News List of Primary headteachers transferred by TSC December 2018

List of Primary headteachers transferred by TSC December 2018

Here is a list of primary headteachers who were delocalised recently by TSC NAROK COUNTY:

 1. Leparakuo; from Naitupaki Primary to Kisii County
 2. Kasiale Olopirikany-; From Enturoto primary to Kisii County
 3. Bernard Kirui- From Ilkerin Primary to Kisii County
 4. John Chelule- from Olmekenyu Primary to Kisii county
 5. Joshua K. Sadera- Nesonkoyo Primary to Kisii county
 6. Richard K. Towett- From Olchorro primary to Kisii County
 7. Victor Rotich- from keloget Primary to kisii county
 8. Benjamin Koiseken- From Ilkeek-AARE primary to Kisii County
 9. Samwel Kiprop Kirui- From Naisudori primary to Kisii county
 10. Paul kiplagat- Esongoroi to Kisii
 11. Moses L. Kamakei- Nakurto- Lukuny to Kisii
 12. David Mantirra- Nkimpa to Kisii
 13. Samwel Lemayian Kolee- Morijo to Kisii
 14. Ngetich N. James- Oldanyati to kisii county
 15. Edward K. Kiminta- Olturoto to Kisii
 16. Harrison Ketere- Sakutiek to Kisii
 17. Stephen Ole Meja- Ntuka to kisii
 18. Ezekiel Maritim- Olooruasi to Kisii
 19. Ntaloi L. Punyua- Ereto to Kisii
 20. James Nampaso- kanunka to Kisii
 21. Simon M. Sosio- Olosheiki to Kisii
 22. Nanyelo Joseph- Olalui to Kisii
 23. Leakey Meissy- Olmelil to kisii
 24. Napikue Vincent- Pulunga to Kisii
 25. Njenga Nancy- Erusiai to Kisii
 26. Elijah W. Gironi- Olesunua to Kisii
 27. Ernest Lemein- Olashapani to Kisii
 28. Richard K. Lepore- Shapatarakwa to Kisii
 29. Elisha Onyango- Kinyibol to Kisii
 30. Joash Omwenga- Rekero to Kisii
 31. Daniel Kuyo- Endoinyo Narasha to Kisii
 32. Ben K. Chemiryot- Motony to Kisii
 33. Kilesi Duncan- Kisiriri to Kisii
 34. Peter Cheruiyot- Sogoo to Kisii
 35. Peter Kesier- Elangat Enterit to Kisii
 36. Wilson Ratia- Hosanna Enelerai to Kisii
 37. Evans K. OPande- Eroko to Kisii
 38. Korir Kipngetich- Olpopongi to Kisii
 39. Ernest Tobiko- Nturumeti to Kisii
 40. Karuma Saitoti- enosaiyia to Kisii
 41. Joseph Kirui- Tengecha to Kisii
 42. Anthony Maloi- Oltepesi to kisii
 43. Teeka Peter- Enariboo to Kisii
 44. Siameto Loishorua- Mpiro to Kisii
 45. Peter M. Kamunya- Ole Koonyo to Kisii
 46. Elisha Agalo- Ildolisho to Kisii
 47. Daniel Kipsanga- Kilgoris Township to Kisii
 48. Masiane Kilalta- Olesharo to Kisii
 49. David kelmen- Oldany to Kisii
 50. Anthony Ngeno- Olgos to Kisii
 51. Esther Leteipa- Entiapirri to Kisii
 52. Hamisi M. Paul- Ildungisho to Kisii
 53. John Rotich- Mogor to Kisii
 54. Kiprotich N. Bett- Ilubi to Nakuru
 55. Cheruiyot Bii Paul- Koibeyot to Nakuru
 56. Okanda wycliffe- Njipiship to Nakuru
 57. Kennedy Kaunda Ochoki- Munyaas to Nakuru
 58. Fredrick M. Sapit- Ololongoi to Nakuru
 59. Solomon Ololoju- Nkopon to Nakuru
 60. Saruni Ngossor- Nkiroteti to Nakuru
 61. Joel kiplangat Keter- Chemurin to Nakuru
 62. Moses Naikuni- Oloosidan to Nakuru
 63. Sikoe Kudate- Ntemel to Nakuru
 64. Joseph Kilel- Kilindani to Nakuru
 65. Francis Kipukel- Olomayiana to Nakuru

Keep visiting this site to get exclusive list

Popular Posts

How to create new TSC TPAD Account (https://tpad2.tsc.go.ke) for self appraisal

TPAD is a performance evaluation mechanism that assesses the performance of a teacher as per the set standards prescribed by the Commission. Section 52 of...

KUCCPS Student portal login student.kuccps.net for 2021/2022 Admission Application

Kenya University and College Central placement service (KUCCPS) is a body that is responsible for admission of students to universities and colleges in Kenya....

Links to the Best Telegram Channels/Groups in Kenya

Telegram channels are increasingly becoming the best and easiest media of communication in Kenya. Apart from communication, they are also a source of unending...

TSC website www.tsc.go.ke, TSC Latest News, TSC Online Payslips (T-pay), TSC Notices, TSC Downloads, TSC Online Services and How to register TSC online payslip

Teacher service commission (TSC) of Kenya is a body established by government of Kenya to manage human resource within the sector of education. Headquarter...

How to apply for TSC Internship jobs online through TSC Website (hrmis.tsc.go.ke)

Recently the Teachers Service Commission advertised 6,674 recruitment vacancies for intern teachers in a bid to cushion overstretched teaching force in public primary and secondary...